FAQ

BTC Fees, how does it all work? (Farsi)
کارمزهای  BTC به چه صورت است؟ شما 3 کارمزد هزینه متغیر (Low / Normal / High) دارید که به طور خودکار با توجه به وضعیت شبکه بیت کوین تنظیم می شوند. هنگام ارس...
Thu, 4 Feb, 2021 at 10:10 AM
How can I back up restore my wallet? What happens if I lose my phone? (Farsi)
چگونه می توانم از کیف پول خود نسخه پشتیبان تهیه و یا آن را بازیابی کنم؟ اگر تلفنم  را گم کنم چه اتفاقی می افتد؟ قبل از اینکه شروع کنیم... هرگز عبارت بازیا...
Sun, 31 Jan, 2021 at 11:07 AM
How can I replace or cancel my unconfirmed transaction? (Farsi)
چگونه می توانم تراکنش تأیید نشده خود را جایگزین یا لغو کنم؟   تراکنش های تأیید شده برگشت پذیر نیستند. این طبیعت تمام بلاکچین هاست. BITCOIN : اگر تراکنش B...
Fri, 29 Jan, 2021 at 12:26 AM
I restored my wallet using the correct passphrase but I don't see my funds. (Farsi)
من کیف پول خود را با استفاده از عبارت عبور صحیح بازیابی کردم اما سرمایه خود را نمی بینم. بازیابی کیف پول یک فرایند قطعی ریاضی است. اگر مجموعه ای از ورودی ه...
Wed, 3 Feb, 2021 at 1:48 PM
What does 'No Connection' mean? (Farsi)
" No Connection "به چه معناست؟ هنگامی که Coinomi قادر به برقراری ارتباط با سرورها / گره ها  شبکه نیست، " No Connection " ظاهر می شود. ه...
Tue, 26 Jan, 2021 at 8:23 PM
HOW TO - Check the status of an exchange I performed in Coinomi (Farsi)
چگونه می توان وضعیت معامله ای را که در Coinomi انجام دادم بررسی کرد؟ در بیشتر مواقع می توانید وضعیت تبادل را مستقیماً از تاریخچه مبادله در برنامه مشاهده کن...
Fri, 29 Jan, 2021 at 12:30 AM
Naming and Renaming Addresses or Wallets (Farsi)
نامگذاری و تغییر نام آدرس ها یا کیف پول ها در Coinomi  شما می توانید نام و آدرس کیف پول را ویرایش کنید. با نام گذاری  آدرس هایی  که  در  زبانه  در...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:37 AM
Managing your UTXOs (Farsi)
مدیریت خروجی تراکنش های خرج نشده (UTXO) خود Coinomi   به شما امکان می دهد UTXO های خود را از طریق عنوان گذاری یا برچسب زدن (label) و 'mark do-not-spen...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:42 AM
How do ethereum fees work? How to use the ethereum 'Advanced Settings' menu (Farsi)
کارمزد های ethereum چگونه است؟/ چگونه از منوی «تنظیمات پیشرفته» ethereum استفاده کنیم؟ در منوی تنظیمات پیشرفته (advanced settings) سه پارامتر اصلی وجود دار...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:46 AM
I have a coin that is being delisted. What should I do? (Farsi)
من کوینی دارم که از لیست حذف می شود. باید چکار کنم؟ Coinomi از صدها کوین و هزاران توکن پشتیبانی می کند. بسیار عالی است که اکوسیستم رمزنگاری می تواند بدون ه...
Fri, 5 Feb, 2021 at 10:29 AM