"Reserved Balance"  یا "Unlocked Balance"  چیست؟

در زیر مانده های Ripple (XRP) و Monero (XMR)، به ترتیب  "Reserved Balance"            ("موجودی رزرو شده") و "Unlocked Balance" ("موجودی قفل نشده") را مشاهده خواهید کرد.

 

Reserved Balance (XRP) :

به عنوان یک قانون از پروتکل Ripple (لینک)، آدرس هایی که فعال شده اند هرگز نمی توانند موجودی کمتری از 20 XRP داشته باشند. این مهم نیست کیف پول استفاده می شود. این بدان معنی است که اولین واریز به آدرس شما باید 20 XRP یا بیشتر باشد. پس از آن، دیگر نمی توانید تراکنشی انجام دهید که موجودی شما را به کمتر از 20 XRP کاهش دهد. این مقدار به عنوان مانده رزرو شده برای همیشه قفل می شود. این کوین ها به ریپل نمی رسد و به ما هم نمی رسد. آنها هنوز در آدرس شما هستند و فقط شما آنها را کنترل می کنید، اما قوانین پروتکل به شما اجازه نمی دهد آنها را خرج کنید. هر مقداری که بالای 20 داشته باشید در موجودی اصلی شما نشان  داده میشود و به طور معمول قابل مصرف است. سپرده های بیشتر مستقیماً به موجودی اصلی می روند، زیرا موجودی رزرو شده بیشتر از 20 XRP رشد نمی کند.

 

Unlocked Balance (XMR) :

برای افزایش حریم خصوصی، روش خوبی است که سپرده های دریافتی اخیر را تا زمانی که 10 تأیید در شبکه XMR دریافت نکنند، خرج نکنید. این کار معمولاً حدود 20 دقیقه طول می کشد. تا آن زمان از صرف هر مبلغی که هنوز قفل شده است جلوگیری میشود (مانده اصلی شما به طور کامل نشان داده می شود). پس از ارسال کوین، هرگونه "change" باقیمانده که به کیف پول شما بازگردد نیز باید منتظر 10 تأیید باشد تا اینکه قابل خرج کردن شود.