FAQ

Coins/Tokens unavailable in the in-app exchanges (Farsi)
کوین ها / توکن هایی که در صرافی های داخل برنامه در دسترس نیستند.           شما ممکن است در یک مرحله بخواهید کوینی را که Coinomi پشتیبانی می کند مبادله کنید...
Sun, 19 Sep, 2021 at 6:09 PM
What is "Reserved Balance" or "Unlocked Balance"? (Farsi)
"Reserved Balance"  یا "Unlocked Balance"  چیست؟ در زیر مانده های Ripple (XRP) و Monero (XMR)، به ترتیب  "Reserved Balance"  ...
Fri, 5 Feb, 2021 at 11:00 AM
How can I get a NEW Recovery Passphrase? (Farsi)
چگونه می توانم رمز عبور بازیابی (Recovery Passphrase) جدید دریافت کنم؟ عبارت mnemonic شما شامل کلیدها و مسیرهای خصوصی برای همه کیف پول ها و سرمایه های شماس...
Sat, 6 Feb, 2021 at 4:27 PM
How can I manage multiple seeds in Coinomi? (Farsi)
چگونه می توانم چندین عبارت (seeds)  را در Coinomi مدیریت کنم؟   Coinomi به شما امکان می دهد تا با یک برنامه ساده تعداد بی نهایت کیف پول بلاک چین را مدیریت...
Sun, 21 Feb, 2021 at 10:51 AM
My app keeps crashing or will not open. What should I do? (Farsi)
برنامه من مدام هنگ میکند یا باز نمی شود. باید چکار کنم؟ در برخی موارد نادر، نصب برنامه Coinomi شما ممکن است با برخی از مشکلات مواجه شود و ممکن است به درستی...
Sun, 21 Feb, 2021 at 10:55 AM
What are "default", "compatibility" and "legacy" addresses? All about Segwit. (Farsi)
آدرس های "default"(پیش فرض) ، "compatibility"(سازگاری) و  "legacy" (میراثی) چیست؟  همه چیز در مورد Segwit.              به طو...
Sun, 21 Feb, 2021 at 11:10 AM
What are Coinomi's privacy features? (Farsi)
ویژگی های حریم خصوصی Coinomi چیست؟   عدم جمع آوری اطلاعات وقتی وارد یک وب سایت می شوید، وب سایت تمام اطلاعاتی را که در پایگاه داده خود نگهداری می کنند به...
Sun, 21 Feb, 2021 at 11:09 AM
How safe are my funds? How are my private keys stored? (Farsi)
وجوه من چقدر ایمن هستند؟ کلیدهای خصوصی من چگونه ذخیره می شوند؟ کلیدهای خصوصی و عبارت شما هرگز از دستگاه خارج نمی شوند. آنها توسط کلید AES رمزگذاری شده اند ...
Tue, 20 Jul, 2021 at 10:58 PM