FAQ

How do I add a supported ETH token in Coinomi? (Farsi)
چگونه یک توکن ETH پشتیبانی شده در Coinomi اضافه کنم؟ Coinomi   بطور محلی از لیست بزرگی از توکن ها پشتیبانی می کند. مراحل زیر را دنبال کنید تا یک توکن را اض...
Mon, 12 Apr, 2021 at 12:04 PM
Naming and Renaming Addresses or Wallets (Farsi)
نامگذاری و تغییر نام آدرس ها یا کیف پول ها در Coinomi  شما می توانید نام و آدرس کیف پول را ویرایش کنید. با نام گذاری  آدرس هایی  که  در  زبانه  در...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:37 AM
Managing your UTXOs (Farsi)
مدیریت خروجی تراکنش های خرج نشده (UTXO) خود Coinomi   به شما امکان می دهد UTXO های خود را از طریق عنوان گذاری یا برچسب زدن (label) و 'mark do-not-spend...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:42 AM
How do ethereum fees work? How to use the ethereum 'Advanced Settings' menu (Farsi)
کارمزد های ethereum چگونه است؟/ چگونه از منوی «تنظیمات پیشرفته» ethereum استفاده کنیم؟ در منوی تنظیمات پیشرفته (advanced settings) سه پارامتر اصلی وجود دار...
Tue, 2 Feb, 2021 at 11:46 AM
I have a coin that is being or has been delisted. What should I do? (Farsi)
من کوینی دارم که از لیست حذف می شود. باید چکار کنم؟ Coinomi از صدها کوین و هزاران توکن پشتیبانی می کند. بسیار عالی است که اکوسیستم رمزنگاری می تواند بدون ه...
Mon, 3 May, 2021 at 6:48 PM
What is the Recovery Tool and how do I export my private keys? (Farsi)
ابزار بازیابی چیست و چگونه می توانم  از کلیدهای خصوصی خود خروجی بگیرم ؟ هشدار :          هرگز عبارت بازیابی (recovery phrase) یا کلیدهای خصوصی (private ke...
Fri, 5 Feb, 2021 at 10:28 AM
What is Payment ID, Destination Tag, Invoice ID, Memo and Public Message? (Farsi)
شناسه پرداخت (Payment ID)، برچسب مقصد (Destination Tag)، شناسه فاکتور یا صورت وضعیت (Invoice ID)، یادداشت (Memo) و پیام عمومی (Public Message) چیست؟ توسعه ...
Fri, 5 Feb, 2021 at 10:36 AM
What is the difference between IMPORTING a private key and SWEEPING a wallet? (Farsi)
تفاوت بین وارد کردن (IMPORTING) کلید خصوصی و جابجایی (SWEEPING) کیف پول چیست؟   اگر روی آیکون سه نقطه در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید، در زبانه Overview ...
Fri, 5 Feb, 2021 at 10:40 AM
Staking in Coinomi (Farsi)
  staking در coinomi   Ethereum or Ethereum Classic tokens تمام توکن هایی که از طریق توافق نامه های مربوط به قرارداد مشارکت دارند می توانند در Coinomi به...
Fri, 11 Jun, 2021 at 9:38 AM
I get a Broadcast Error when trying to send or exchange. (Farsi)
هنگام تلاش برای ارسال یا مبادله، خطای (Broadcast Error) دریافت میکنم. این پیام  Broadcast Error است که در Android نشان داده می شود. در iOS، پیام خطا "...
Sun, 19 Sep, 2021 at 6:12 PM